Baraa Seerii Badee

Baraa saafuu badee!

Bara seerrii jaalatee
Dhaloonni saafuu gatee
Xiqaaf guddaa dhiiraaf shamaree hin jedhu kan bara kana waansa walalee kiristanaaf kiristanaa miti maalfi tanee xawalwalee

Burqaa tokko keessaa waanti lamaa yaa’aa kuni abarsaa moo eebbarree
Dukkanni lafaa huwisee karan adeeman dhibee
Ola Adeema keenya baay’ee karaati dhabnee
Haatii hiyyeessa imimmaan robsaa
Ilmoon hadhaa malee fayyaati baay’ee awalee
Maloo malta’aa yoo wangeelaf jiraanee
Abarsaa biyya keenya idooti gogsinee

Wangeelati hin qosini inni har’aas abidaa bataa
Humna of keessaa qaba
Wantaa hundaafu isatu furmaata

Kan dhuguuf akka anannii laphee qabanessaa
Jireenya gogeef isatu lalisisaa
Kan nyaatu dammaa caalaa seena mofa’ee fudhe hareessaa
Kan gaddee gammachisee isa cabees walanaa wangeela koo sittu adunyaa dhalaa

Afaan umamni beekuun kan dubbachu danda’uu
Hafuuraa qulqulluun kan nama bira gahuu
Dhokaataa yaada nama isa qoree ilaluu
Bakka dhugaan jalatetti kan ofisa dubbatu
Wangeelii keenya maaf qosaa ta’ee seenan nu gafatuu

Afaani nagaa jechaa harkaati abidaa batuu qamaati alabaa seexana ufaatani borsati wangeela batuu

Ana malee humtuu hin jiru jetaa
Matati egee fardaa bataa
Hidhi fi ijaa kee kulatee fakkii fakkataa
Fashinidha jettee idoo arsaa qulaa kee dhabataa
Gaf tokko wangeela si gafataa maalumaa deebiftaa lataa

Hardha itti fakkata malee isumaan kan dutuu
Keesisani yeyyiidha
Gubbaan gigaa hoolaa
Wal makkadha barii gooftaa koo nu gargarii kaa

Wangeelaf jiraadhu maalif gubdaa bara kee
Beekadha osoo ofin jettee maalif bafaa kophaa kee

Barii qabduu murasaa bayyatu sadetamaa
wangeeluu lallabamee si harkaa hin dhumuu
Maalif bubiftaa jaalinaa. Eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *