Yaade hin beeku garuu dhugaa nati fakkachuu didee!

BAGA GEESSAN!

Miixuu bonaa fi gannaa
Wal’aansoo barichaa
Dambali haalotaa fi
Bubbee galaanichaa
Ciniinsuu hammaataa
Amman da’a jechaa
Hongee jiruun gubu
Hunda damdamachaa
Baga gammaddani
Kan geessan guyyichaa

Maraadha duuniyaan
Akka muka calii
Ergarama malee
Tasa hin qabdu galii
Wal horti yoomillee
Rakkoon rakkoo dhalee
Wareera hammaatti
Akka nama lakkuu dhalee
Itti darbee nu dabarse nuuf
Dhimma keenya gidduu galee

Kaan cabee kaanis du’ee
Kaan jaamee kaanis duudee
Kaan gaddee kaan gammadee
Kaan argamee kaanis badee
Hunda hirmaachifti dacheen
Gara jabeettiidhaa
Achuma keessa nu hambise
Yesuus nuyi ayyaantuudha.

Erga irra haftanii
geessani guyyicha
Isinan eebbisa
dhaalakaa baricha
Gufuun isin hin dha’iin
Darbaa tarkaanfadhaa
Waan isin didaa turee
Of harka galfadhaa
Kakuu dhageessanis
Ija isaa galfadhaa
Facaati imimmaani
Galataan haammadhaa
Utaala hin qabamiinaa
Akka borofa collee
Isin hin danda’iin
Kan lakkooftu callee
Irraa hafaa ta’aa
Isin karaa hundaa
Isin dura darbeeraa
Waaqni keessan guddaa
Baga Geessan Ayyaana Gaarii!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *