Walaloo: Bineensa hamuummataa

Application kunni data ykn Wi-Fi biyya irraa yeroo cufaamu isin fayyadaa amumaa bufaadha link isa bareefama kana jalaa jira

๐’๐ข ๐„๐ž๐›๐›๐ข๐ฌ๐ฎ๐ฎ!?

Guyyaan kee siif haa ifu
Akka cabbii addaatee
Diinnikee sin argatiin
Haa jiraatu fagaate
Bineensa hamuummataa
Sirraa gamattaa tiksu
Humnikees hin dadhabiin
Waaqayyo sihaa cimsu
Gaafattee deebiin dhabiin
Argadhu eebba danuu
Gooftaan balbala hojii
Nan jedha siif haa banu

Kiyyoon diinaa sin qabiin
Tarkaanfadhuu utaali
Warra inaaftuukeetii
Dachaa sagaliin caali

Ijikee haleellatee
Fuulleetti siif haa argu
Sanyiin ati facaaste
Dachaadhaan siif haa margu
Hojjetadhu milkaahi
Argadhu maqaa dansaa
Gooftaanis si haa eegu
Godhatee nama kansaa

Ameen jedhii fudhadhu
Eebbi kun kankeeti
Anigaa xumureera
Yoo diddes dhimmakeeti
Eebbifamaa

Application kunnooti amumaa bufaadhu itti fayyadamii ๐Ÿ‘‡๐Ÿพ

https://play.google.com/store/apps/details?id=con.hotspot.vpn.free.master

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *