Yoom darbaa kan oromoo kunni?

Alagaan nutti kolfee
Taanekaa warra fafee
Qumaara siyyaasaatiin
Cabnee okkolla lafee

Waliif na’uun dhibee
Qomoon qomoo oodee
Erga Waggaa shanii
Sabnis ni hadoodee

Gaafa rakkoo harargee
Gaafa hongee booranaa
Bara Maaster pilaaniis
Tokko turreem jarana

Har’a maaliif callisnee
Wal ilaalla firaa
Qaamni Keenya gariin
Ammayyuu du’aa jiraa

Inni har’a Wallaggaa
Humnaan cabsuuf yaalee
Siniifis hin toluu
Warra jimmaaf baalee
Hin taa’iin callistee
Arsiikoo yaa Iluu
Kan Wallagga ajjeese
Siniifis hin hiluu

Abaarsa qabna moo
Maal inni kan Keenyaa
Bara darbes barana
Kunoo gadda teenyaa
Araddaa keenyarratti
Harcaane akka baalaa
Akkaataan du’a keenyaa
Bubbulee itti caalaa

Warra abjuu taanee
Guyyaaf halkan wallaallee
Harkan marmannee teenya
Qomoo Keenya awwaallee

Karra jalaa bananii
Nutti galchani yeeyyii
Haadha oromoo qalani
Jarri garaa jabeeyyii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *