Du’aa ka’uu isaatiin abdiin hara’eeraa leencichi yihuudaaDu’aa kaafameeraa!

JAALALAA YESUS NAMAF QABU!MAAL JAALALLI AKKASII!Yohaannis akkuma dubbateSagaleen waaqa irraa dhufee foon uffateeBiyya lafaa guutuu naanna’ee barsiiseeBartoota fo’atee wangeela bal’iseeJaamaa

Read more